Wie zijn wij?

In juni 2022 sloeg de Belgische paardensector de handen in elkaar om op initiatief van PaardenPunt Vlaanderen de beste fokkers van België een financiële steun te bieden om zo de rijke kennis en expertise die geleid hebben tot het succes van de Belgische paarden te ondersteunen en te erkennen. Hieronder vindt u de bezielers van het project terug. 

Stamboeken

Belgian Warmblood – BWP is een vereniging van, voor en door de fokker. We zijn een stamboek dat al jaren aan de top van de wereld staat wat betreft onze springpaarden. De dressuurfokkerij groeit gestaag en ook de eventingliefhebbers vinden hun plaats bij ons. Naast de paarden zijn wij ook het overkoepelende stamboek voor de Belgische rijpony, Connemarapony België, Belgisch Tuigpaard en Dartmoor pony België.

Tekst

Organisaties

PaardenPunt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. Wij vertegenwoordigen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunen – als erkende overlegpartner – de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

De K.B.R.S.F vzw is de enige Ruitersportfederatie in België erkend door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C) en door de «Fédération Equestre Internationale» (F.E.I) die erkend is door het Internationaal Olympisch Comité (I.O.C).
Als overkoepelend orgaan van de Vereniging zonder Winstoogmerk Paardensport Vlaanderen en de Association Sans But Lucratif Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB) houdt zij zich bezig met de nationale en internationale paardensportactiviteiten en heeft zij als doel de bevordering en verspreiding van de sport in het algemeen en van de paardensport in het bijzonder.

Paardensport Vlaanderen is de exclusieve Vlaamse Vleugel van de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie (KBRSF), als enige erkend door de internationale paardensportfederatie FEI.

Met 5 provinciales, 750 aangesloten clubs en 41.000 leden is het de grootste paardensportfederatie van Vlaanderen. Behalve de Olympische disciplines dressuur, eventing en jumping vallen ook endurance, horseball, mennen, para-dressuur, TREC en voltige onder de werking. Naast de organisatie van het competitiegebeuren zorgt Paardensport Vlaanderen voor een recreatief aanbod, met als pijlers brevettenwerking, kaderopleidingen en sportkampen.

Ontdek hoe we jou ondersteunen via www.paardensport.vlaanderen.

De Ligue Equestre Wallonie Bruxelles werd opgericht op 1 september 2000, ze is de enige erkende hippische federatie door het Algemeen Bestuur Sport (Adeps) van het Ministerie van Sport van de Federatie Wallonië-Brussel. Het is de Franstalige vleugel van de KBRSF. Met meer dan 42.000 leden en bijna 750 aangesloten clubs is de LEWB de vierde grootste federatie van de Federatie Wallonië-Brussel. De LEWB beheert de paardensport van de vrijetijdsruiter tot de wereld-, olympische en paralympische kampioenen. Naast de drie Olympische disciplines springen, dressuur, eventing en de Paralympische discipline dressuur, beheert de LEWB ook de door de F.E.I. erkende disciplines, namelijk mennen, endurance en voltige. Andere competitieve ruiteractiviteiten zoals Reining, horseball, pony-games en TREC maken ook deel uit van de activiteiten van de liga. Naast het competitieve deel stuurt zij ook de sector van tourisme équestre, evenals de volledige pedagogie en opleidingen met betrekking tot paardrijden aan. De pedagogie omvat de bekwaamheidscertificaten, alle opleidingen van de sportmonitoren die door Adeps goedgekeurd zijn en het labelen van clubs. Via het project ‘Equicadets’ legt LEWB de nadruk op het opsporen van jong talent in de Olympische disciplines. Er wordt ook speciale aandacht besteed aan de ondersteuning van clubs met een pedagogisch kwaliteitslabel, waar gediplomeerde Adeps-instructeurs hun leerlingen op een veilige en zorgzame manier begeleiden.  Je kan ons terugvinden op Facebook (lewb.be), Instagram (@lewb_official) en EquiTV, waar je onze online uitzendingen kan bekijken : www.lewb.tv.

De Belgische Confederatie van het Paard is de nationale koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (voordien Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding.

De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd.

Hippomundo.com maakt, door eigen ontwikkelde software, de fokkerij data waardevoller door deze te combineren met de sport data.  Op die manier stelt Hippomundo nuttige “Ratings & Rankings” ter beschikking van zowel fokkers als kopers en verkopers van sport paarden.  Hippomundo biedt ook meerdere “ Pedigree & Resultaten” services aan bij veel selectiecomités, veilingen, hengstenhouders, stamboeken en tal van federaties.  Hippomundo wordt internationaal geprezen omdat al deze verrijkte data volledig transparant is en continu gecertificeerd wordt.  

Sponsors

Eurohorse is al jarenlang een wereldbekende naam in de paardensector. Vanuit de thuisbasis in Grobbendonk, verwierf de familie Verlooy wereldfaam. Axel Verlooy reist al meer dan 20 jaar de wereld rond, eerst als succesvol ruiter en nu als paardenhandelaar en hengstenhouder. De contacten van Eurohorse reiken van Europa tot de USA, van Azië tot Astralië, de Arabische wereld, …

Check zeker de hengstenpagina van Eurohorse: https://www.emerald-stallion.com/en/